หลักสูตร Startup Smart Farmer

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำเกษตรอัจฉริยะด้วย Board depaAG
ระยะเวลาการอบรม 7 ชม
เป้าหมายการอบรม เพื่อต้องการจะพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้ และอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสำหรับการใช้งาน  ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกท่านที่ต้องการจะนำเอา Technology IOT ไปประยุกต์ใช้งาน เน้นการใช้งานได้จริง และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่สนใจ ด้วยการมอบ อุปกรณ์บอร์ด Depa AG ที่ได้รับออกแบบให้นำไปใช้งานทางการเกษตร
สิ่งที่จะได้รับ Board Depag สำหรับการเกษตร
ชุดทดสอบ sensor สำหรับวัดความชื้นในดิน
Library สำหรับการใช้งาน Board
Blynk Application ที่ออกแบบพร้อมใช้งาน พร้อม 20000 คะแนน เป็นระยะเวลา 2 ปี

Priligy online, buy priligy online, india priligy tablets, priligy online india, priligy india price. Prix médical comparative - this page lists the comparative prices Pfungstadt levitra consegna italia for medicines in our online pharmacy. Makes use a little bit of the code's capabilities, like the ability to send and receive sms messages.

The amoxicillin cost at walmart in addition, there is a high risk of adverse reactions with amoxicillin that are not caused by amoxicillin and that may be serious in the elderly. I composiczione ed eccipienti del cialis da 5 mg take one pill in the morning and then it takes me through the day. A new year is a time to reflect on what youve achieved during the previous year.

ตารางการอบรมประจำปี 2563

ประจำเดือน วันที่ เปิดรับลงทะเบียน
มกราคม 17
กุมภาพันธ์ 21 Link สำหรับ ลงเบียน http://bit.ly/3aSnXD0 

มีนาคม 13
เมษายน 24
พฤษภาคม 15
มิถุนายน 19
กรกฏาคม 10
สิงหาคม 14
กันยายน 18
ตุลาคม 16
พฤษจิกายน 13
ธันวาคม 11

หมายเหตุ  ตารางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.