ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำบริษัท/แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

เอกสาร รายละเอียด ลิงค์ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำบริษัท โคโมมิ จำกัด และผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย/ให้บริการ
ระบบบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็ก รุ่น KMM-WIS01-2I3O KMM-WIS01-2I3O
ตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัจฉริยะ รุ่น KMM-WiFi01-2I6O KMM-WiFi01-2I6O
โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รุ่น KMM-RS0102 KMM-RS0102

โมดูลวัดความชื้นในดิน รุ่น KMM-RS0201 KMM-RS0201

โมดูลวัดความชื้นในดินแบบ 2 หัววัด รุ่น KMM-RS0202 KMM-RS0202
โมดูลวัดอุณหภูมิน้ำ รุ่น KMM-RS0301 KMM-RS0301
โมดูลวัดค่าความเข้มแสง รุ่น KMM-RS0401 KMM-RS0401
โมดูลวัดค่า pH และ EC รุ่น KMM-RS0503-S2 KMM-RS0503-S2
โมดูลวัดค่า pH และ DO รุ่น KMM-RS0504-S2 KMM-RS0504-S2
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับวัดค่าออกซิเจนในน้ำ รุ่น KMM-S0503 KMM-S0503-DO