ที่ดำเนินการติดตั้งใช้งานแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
  • แปลงปลูกพืชสวน จ.กาญจนบุรี พื้นที่ 500 ไร่

 

โครงการ ระบบควบคุมโรงเรือน อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะโครงการ  ควบคุมระบบการปลูกด้วยระบบ Hydropronic สามารถควบคุมค่า EC,PH,Temp
ระบบเสริม ระบบควบคุมเครืองพ่นหมอก เพื่อรดอุณหภูมิ แบบตั้งค่าอัตโนมัติ
FOA KU Greenhouse

ภายถ่ายภายในโรงเรือง