หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (ปรับปรุงใหม่)

฿20,000.00

Category: Tags: ,

Description

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone และสร้าง Dashboard สำหรับตรวจสอบและติดตามผ่านทางหน้า web โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติต่อระบบจริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับบอร์ดควบคุมจัดการน้ำอัจฉริยะ พร้อมด้วยชุดเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ, วัดค่าความชื้นในดิน และค่าความเข้มแสง ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จำนวนท่านละ 1 ชุด มูลค่ากว่า 10,000 บาท

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • บอร์ดควบคุมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT พร้อมซอฟต์แวร์มาตรฐานในการบริหารจัดการน้ำ
 • เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ ที่สื่อสารด้วย Modbus RS-485 Protocol
 • เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน ที่สื่อสารด้วย Modbus RS-485 Protocol
 • เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแสง ที่สื่อสารด้วย Modbus RS-485 Protocol

 

ความคาดหวังหลังร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Powered Automatic Irrigation System)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน(Android/iOS) ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม
ระยะเวลาในการอบรม
2 วัน

รายละเอียดการอบรม 
แนวคิดเกี่ยวกับ IoT ที่นำมาใช้กับภาคเกษตรและองค์ประกอบต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาในการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัตเป็น 9 บทเรียนดังนี้

บทที่ 1 เริ่มต้นทำความรู้จักกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

 • แนะนำภาพรวมและแนวทางในการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT
 • ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างนวัตกรรมด้าน IoT
 • ทำความรู้จักกับบอร์ดประยุกต์ใช้งาน ESP32 ที่นำไปใช้งานได้จริง
 • Workshop: ติดตั้งเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาบอร์ดด้วย Platform Arduino IDE พร้อมทดสอบการทำงานเบื้องต้น

บทที่ 2 ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ

 • เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ และในดิน, อุปกรณ์วัดค่าความเข้มแสง
 • ทำความรู้จักกับการรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล Modbus RS-485 ที่ใช้งานได้จริง สามารถเดินสายไกลกว่า 1 กิโลเมตร
 • Workshop: ทดสอบการเชื่อมต่อและอ่านค่าจาก Sensors ต่าง ๆ

บทที่ 3 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

 • ทำความรู้จักกับโหมดการทำงานต่าง ๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • Workshop: ทดสอบการเชื่อมต่อบอร์ดกับ WiFi
 • Workshop: ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์แบบง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยการสื่อสารผ่านสัญญาณ WiFi

บทที่ 4 รับส่งข้อมูลแบบ IoT ผ่านโปรโตคอล MQTT

 • กระบวนการรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ MQTT
 • Workshop: ทดสอบการรับส่งข้อมูลรับหว่างบอร์ดกับ Server

บทที่ 5 การสร้างหน้า Dashboard เพื่อแสดงผลสถานะผ่าน Cloud platform

 • วิธีการเข้าใช้งาน IoT Cloud platform ในการสร้างหน้า dashboard ในการแสดงผล
 • Workshop: การเข้าใช้และปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ

บทที่ 6 Application หลักที่เป็นหัวใจในการควบคุมการทำงาน IoT

 • เรียนรู้กับ Blynk Application และ Blynk Server ที่ใช้ในการสื่อสาร/ควบคุมบอร์ด
 • Workshop: ทดสอบการสร้างปุ่มควบคุมและเครื่องมือสำหรับแสดงผลบนสมาร์ทโฟน

บทที่ 7 ร้อน ชื้น ปั๊ม แจ้งเตือนผ่านทาง LINE Application

 • ทำความรู้จักกับ Line Notify เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารผ่าน Line  Application ได้
 • Workshop: การตั้งค่าการแจ้งเตือนไปยัง LINE Notification

บทที่ 8 การเชื่อมต่อบอร์ดกับอุปกรณ์อื่น ๆ และการทำ Data logger

 • แนะนำการเชื่อมต่อบอร์ดกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น NB-IoT, GPS Module, Expansion Relay Board, SD card module
 • Workshop: ทดสอบการบันทึกค่าที่ได้จากการตรวจวัดบันทึกลง SD Card

บทที่ 9 การออกแบบระบบควมคุมการให้น้ำ ผ่านแปลงเกษตรอัจฉริยะ

 • การวิเคราะห์โครงสร้างแปลงเกษตรสำหรับการติดตั้ง Sensors และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 •  แนวทางในการออกแบบระบบโซนในการบริหารจัดการน้ำ
 • แนะนำซอฟท์แวร์พื้นฐานในการควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน และแสดงผลผ่าน Cloud platform
 • Workshop: ทดสอบการทำงานระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้งานจริง
 • สรุปเนื้อหาและแนวทางการนำไปพัฒนาต่อยอด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (ปรับปรุงใหม่)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *