คลิกดูประกาศรายชือวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศ หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันกลับมาให้ทำการลงทะเบียนยืนยันตามลิงค์นี้

https://forms.gle/VDWqm9coGUkBgSr36

*** กรุณายืนยันกลับภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ***

ส่วนท่านที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาแล้ว ไม่ต้องลงมาใหม่ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนยืนยันกลับมา จะได้รับใบรับรองหลังจบการอบรมจาก depa